Drawing of a red-brown horse on a simple dark blue background. The horse has its left front leg lifted, looking backwards

Andreas Teodorsson

Tecknare & illustratör, Kungsbacka, Sverige

Öppen för frilansjobb, konsulttjänster och liknande samarbeten!