Andreas Teodorsson Art

Freelance illustrator & graphical artist

Drawing of a monster

Monster

Art
Digital

Got inspired by the khanivore from Sonnie’s Edge, so I drew this ;D It might be a bit too bright, but o well.

Done in Krita.
Time taken: five hours maybe?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *